Home

Website in aanbouw 

drapeau_nlNederlands drapeau_enEnglish


 

Doel

Nieuws

Schenkingen en aanwinsten

Monumenten

Contact

Links


Van 1 november tot 1 april op afspraak.

Zie Contact voor openingsdagen
en -tijden in 2019.


Graag zien we ons museum
gesteund met spullen uit de
periode 39/45, maar u kunt
ons ook financieel steunen,
maak dan uw gift over op
NL75 RABO 0336 7764 97
t.a.v. B. Bovendorp
o.v.v. Oldebroek4045


Een aantal reacties op de collectie:
Mooi en een ervaring om te zien
Superleuk en heel leerzaam
Mooi en indrukwekkend
Professionele opzetOorlogsherinneringskruis

Bij Koninklijk besluit van 6 maart 1944 werd het  Oorlogsherinneringskruis ingesteld voor:
- militairen in dienst het Koninkrijk der Nederlanden;
- Nederlanders, of Nederlandse onderdanen aan boord van koopvaardijschepen, visserschepen Nederlands of Geallieerd;
- Nederlanders, of Nederlandse onderdanen behorend bij vliegtuigebemanningen, burger luchtvaart Nederlands of Geallieerd;
-  vanaf 10 mei 1940 tenminste zes maanden in functie te zijn geweest.

Aan het Oorlogsherinneringskruis werden
gespen bevestigd voor algemene,
of bijzondere krijgsverichtingen.

Algemene krijgsverrichtingen:
- Krijg ter zee van 1940-1944
- Oorlogsvluchten van 1940-1944
- Oorlogsdienst Koopvaardij van 1940-1944
- Oorlogsdienst Visserij van 1940-1944
- Krijg ter land van 1940-1944.
 
Bijzondere krijgsverrichtingen:
- Nederland mei 1940
- Nederlands Indië van 1941-1942
- Javazee van 1941-1942
- Noord Afrika - Italië van 1942-1944

Het kruis heeft een doorsnede van 40 mm en
de gespen zijn 35 mm lang en 6 mm hoog.

Het lint is 27 mm breed en 7 mm hoog, gespen worden hierop aangegeven met een achtpuntige ster.

Bij KB van 10 juni 1947 werd het ontwerp herzien en het jaartal voor Algemene krijgsverrichtingen gewijzigd van 1944 in 1945.
Voor bijzondere krijgsverrichtingen kwamen er drie verrichtingen bij en viel er één af:
- Middellandse zee van 1940-1945
- Arnhem-Nijmgen-Walcheren 1944
- Normandië 1944
- Oost-Azië - Zuid-Pacific van 1943-1945

Die er afviel was - Noord Afrika - Italië van 1942-1944.

            Hebt u nog originele materialen of documenten uit de periode 1939 tot en met 1945, gooi het niet weg,
maar sta het af aan een collectie in oprichting en stuur een e-mail naar
 Oldebroek4045 of bel 06 125 50 415
Zie ook de pagina "Doel
"


Izi Travel
  Het voedsel- of dropping blik werd in de 2e Wereldoorlog gebruik om voedsel te droppen. Ook zijn er andere containers gebruikt voor het droppen van materiaal.
Op ons kaartje staat het voedselblik symbool voor het nodig hebben van spullen uit WOII.
    De jerrycan staat ook voor
het kunnen blijven branden
van de collectie, zonder brandstof, spullen uit de Tweede Wereldoorlog,
geen collectie
.

Copyright © overname van gegevens van deze website alleen na toestemming.